Prijava

Vaša prijava

UPISNICE za buduće prvašiće


Pozivamo roditelje sve djece dorasle za upis u prvi razred koja su obavila pregled kod liječnice školske medicine do 19. svibnja 2023., da se dođu u školu popuniti Upisnicu za svoje dijete u slijedećim terminima:

13.06.2023. u vremenu od 10:00- 18:00 sati

14.06. 2023. u vremenu od 10:00- 18:00 sati.

- u školi se javite stručnim suradnicama soc. pedagoginji ili psihologinji, nije se potrebno prethodno najavljivati

Roditelji čija djeca su obavljala pregled nakon 19. svibnja 2023. naknadno će dobiti obavijest o popunjavanju Upisnice.

Roditelji djece koji žele upis u drugu školu ne moraju doći popuniti Upisnicu, kao i roditelji djece kojoj će biti odgođen upis za jednu školsku godinu.