Prijava

Vaša prijava

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


OŠ Jurja Habdelića KLASA: 112-02/24-01/06 Školska 1 URBROJ: 238/31-18-01-24-1 10410 Velika Gorica U Velikoj Gorici 5. 4. 2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 8/18, 98/19, 64/20,151/22, 155/23, 156/23), te članaka 5. i 6. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 238/31-18-01-19-1 od 22. 3. 2019.), ravnatelj Osnovne škole Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica objavljuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • čistač/ica - spremač/ica, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 3 sata dnevno, odn. 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena ►