Prijava

Vaša prijava

Dopunski rad


Za sve one učenike koji moraju još malo utvrditi gradivo ove školske godine (s jednom ili dvije nedovoljne ocjene) i ove je godine organiziran dopunski rad.

Nastava će se održavati 21., 24., 26., 27. i 28. lipnja, 5 radnih dana u blok satima (90’). Učenici dolaze u hol škole 10 minuta prije nastave.

Za učenike koji imaju dvije nedovoljne ocjene, dopunski rad se nadovezuje.►