Prijava

Vaša prijava

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/21-01/5
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 30. 3. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Jurja Habdelića, ravnatelj OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica povijesti, Velika Gorica, 1 izvršitelj/ica na određeno (zamjena za bolovanje) puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena