Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima


OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/21-01/5
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-14
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 12. 4. 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su zadovoljili uvjete natječaja za učitelja/icu povijesti objavljenog 30. 3. 2021. godine na određeno puno radno vrijeme, da su područja provjere za usmeni razgovor:

  • kurikulum, nastavni planovi i programi povijesti
  • važeći zakonski propisi vezani uz radne obveze učitelja u osnovnoj školi
  • snalaženje u različitim situacijama u razredu i izvan razreda