Prijava

Vaša prijava

Obavijest – terenska nastava Šibenik

['Osnovna škola Nikole Hribara\r\nRuđera Boškovića 11\r\n10410 Velika Gorica\r\nRavnatelj Stjepan Maravić', 'prof.']

izleti

Osnovna škola Nikole Hribara
Velika Gorica, Ruđera Boškovića 11.

KLASA: 602-01/24-09/1
URBROJ: 238/31-20-02-24-2
Velika Gorica, 12. 2. 2024.

 

Obavijest – terenska nastava Šibenik

 

Povjerenstvo za Provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbu terenske nastave – Šibenik, na sastanku od 12. veljače 2024. godine ustanovilo je, da je temeljem javnog poziva broj: 01/2024 pristiglo 2 ponude, od toga su 2 ponude zadovoljavale sve uvjete iz javnog poziva, a to su:

  1. Bergman putovanja d.o.o. Rude 118/1, 10430 Samobor
  2. Trakostyan-tours d.o.o.Trg Antuna Mihanovića 8, 42223, Varaždinske Toplice

Ponuđači će predstaviti svoje ponude (trajanje 10 minuta za svakog ponuđača) na roditeljskom sastanku 6. i 8. razreda, koji će se održati 14. veljače 2024. u 19,10 h u školskoj knjižnici.

Povjerenstvo