Prijava

Vaša prijava

Nabava radnih bilježnica za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu - obavijest roditeljima


Roditelji, čija djeca imaju prebivalište na području Grada Zagreba, trebaju ispuniti zahtjev i privolu te od škole zatražiti popis radnih bilježnica te sve navedeno do 30. lipnja 2021. godine, skenirano poslati na e-mail adresu: nabava.osnovne-skole@zagreb.hr

Dokumenti se nalaze u privitku


Subota – izvješće o broju oboljelih do 10 h