Prijava

Vaša prijava

Priručnik za pomoćnike u nastavi: "Lektira za pomoćnike"


U srpnju 2021. godine objavljen je i predstavljen priručnik za pomoćnike u nastavi pod nazivom “Lektira za pomoćnike”, koji je nastao kao rezultat četverogodišnjeg projekta “Svako dijete ima pravo na obrazovanje”, financiranom iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu kojeg se financira rad pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na području Grada Velike Gorice.
 
Priručnik su uredile dr.sc. Arijana Mataga Tintor i dr.sc. Kristina Vujnović, a uz njih autorice su stručne suradnice Milica Kolumbić-Di Giorgio i Katarina Sikirić Lukić te provoditeljice edukacije za pomoćnike u nastava Sanja Orešković Vrbanec i Sanda Puljiz Vidović.