Prijava

Vaša prijava

Izlet u Hallstatt


Učenici OŠ Novo Čiče, koji polaze izbornu nastavu njemačkoga jezika, 24. 11. 2023.

išli su na izlet u austrijsko selo Hallstatt.