Prijava

Vaša prijava

Sat povijesti iz Vukovara


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića već trinaest godina organizira Sat povijesti iz Vukovara na kojem okuplja petnaestak škola iz Republike Hrvatske. Škole se okupljaju putem videokonferencije i pripremaju svoj prilog na zadanu temu. Tema ovogodišnjeg Sata povijesti iz Vukovara bila je:"Naša pjesma-naša snaga" Ljubav pretočena u stihove i note. Pjesma je hrabrila one koji su se borili, tješila one koji su s braniteljima bili u mislima i nosili ih u srcima. U Satu povijesti sudjelovali su učenici osmog razreda naše škole. U svom aktivnom sudjelovanju naša škola je prezentirala himnu 153.brigade HV. 

Pokupsko je doživjelo ratna razaranja. Bilo je na granici grada Zagreba i tzv SAO Krajine. Prvi objekti koji su stradali na početku rata bili su: zgrada škole, župni dvor i crkva. Uz početak rata veže se i osnivanje 153.brigade HV koja je branila Pokuplje i druge dijelove naše domovine, u kojoj su se borili nama dragi i poznati ljudi. Brigada je, nažalost, izgubila 72 mladih ljudi. Brigada ima svoju himnu koju smo predstavili na Satu povijesti. Himnu možete pronači na sijedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=2o0WC8iwrq0

Donosimo i jednu lijepu misao koju su nam u svom pismu poslali prijatelji iz Vukovara :"Povijest je učiteljica života, na nama je da branimo i ističemo vrijednosti borbe za samostalnu domovinu Hrvatsku vođeni svjetlom dobrote i ljubavi."