Prijava

Vaša prijava

Da se ne zaboravi!


Dana 12. i 13.6.2024.g. ( srijeda i četvrtak) održana je terenska nastava u Vukovar. U terenskoj nastavi sudjelovao je 11 učenika. U Vukovaru smo posjetili memorijalna mjesta na širem području Vukovara, gdje djeca kroz predavana doznaju o događajima koji su se odigrali ratne 1991., učenici su se upoznali s povijesnom i kulturnom baštinom grada Vukovara te životom u njemu kroz posjete muzejima i drugim ustanovama. Posjetili smo sljedeća mjesta: Gradski muzej Vukovar, nalazi se u dvorcu Eltz koji je sagrađen u 18. stoljeću. Tu nas je voditeljica upoznala s poviješću Vukovara od prapovijesti do danas. Posjetili smo i Muzej vučedolske kulture, razgledali smo MCDR Vukovar, gdje nam je održano predavanje o bitki za Vukovar, o vrstama oružja, logorima te o raznim vrstama minsko-eksplozivnih sredstava. Drugi dan posjetili smo Dom branitelja na Trpinjskoj cesti, danas se često naziva i „groblje tenkova“, bolnicu, groblje i Ovčaru, mjesto posebne tuge, mjesto najveće masovne grobnice u Domovinskom ratu. Terenska nastava završava Školom mira, čiji je cilj da učenici završe posjet u pozitivnom ozračju svjesni da je mir ono čemu treba težit i kao pojedinac i kao narod.

No, sve vrijeme boravka u u tom hrvatskom gradu pratila nas je misao „Da se ne zaboravi!“

Izvor: Sanja Milković