Prijava

Vaša prijava

Sunčev sustav (radovi Gabriela Gavrana, 8. d)


     Našeg učenika Gabriela Gavrana (8.d) jako zanima astronomija, pa si je dao truda i napravio sažet prikaz planeta našeg Sunčevog sustava s najbitnijim informacijama o njima. Njegove radove možete pogledati u nastavku.