Prijava

Vaša prijava

Obilježavanje Dječjega tjedna


Obilježavanje Dječjega tjedna

U ponedjeljak, 9. listopada 2023. g. u Galeriji "Trumbetaš" otvoren je Dječji tjedan i izložba plakata koji su nastajali tijekom dvadeset godina rada Centra za djecu mlade i obitelj Velika Gorica. Prilikom otvorenja sve prisutne pozdravila je ravnateljica Centra Sanda Puljiz Vidović, predsjednica Dječjega gradskog vijeća Marta Roginić, a Dječji tjedan je otvorio gradonačelnik Krešimir Ačkar.

U utorak, 10. listopada održana je sjednica Dječjega gradskog vijeća Velike Gorice. Sjednicu je vodila naša učenica Marta Roginić koja je predsjednica Dječjega gradskog vijeća. Dječji gradski vijećnici postavljali su pitanja gradonačelniku Krešimiru Ačkaru i pročelnici Lani Krunić Lukinić.

U Školi smo Dječji tjedan obilježili na satu razrednika, ove godine na temu "Vještine". Učenici su s razrednicima raspravljali o vještinama, koje vještine posjeduju... Naglasak je bio na tome da se vještine stječu, da ih je potrebno vježbati i truditi se.