Prijava

Vaša prijava

Dodjela nagrada za najbolje dječje participativne projekte


Povodom Svjetskog dana djece u Gradskoj upravi je organiziran svečani prijem za osnovnoškolce koji su izradili i proveli svoje participativne projekte te su im tom prilikom podijeljene i nagrade. Projekt Osnovne škole Eugen Kvaternika "Što sve mogu u svom gradu?" proglašen je najboljim. Riječ je o projektu u sklopu kojega su učenici upoznali rad gradske uprave, upravne odjele te izradili mrežnu stranicu o naučenome.

Naša škola je također sudjelovala sa svojim projektom „Dječja prava putuju svijetom“ i zajedno s ostalim sudionicima podijelila 3. mjesto te nam je dodijeljeno 100 eura.

pripremila Mihaela Tomašić, pedagoginja