Prijava

Vaša prijava

Obavijest za roditelje učenika prvih i petih razreda u školskoj godini 2024./25


Popis učenika prvih i petih razreda bit će objavljen na oglasnoj ploči u holu škole od 26. kolovoza 2024. od 8 do 18 sati (sukladno čl. 99. Obiteljskog Zakona (NN103/15) te čl.6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).