Prijava

Vaša prijava

Prigovor Državna matura - jesenski rok


Od 8. rujna 2021. od 12:01 sati do 10. rujna 2021. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje ispita državne mature u jesenskom roku.

Svi koji žele uložiti prigovor neka se jave ispitnoj koordinatorici preko MS Teams-a ili elektroničke pošte.

 

Upute NCVVO-a:

1.      Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem. U prigovoru mora biti napisan: broj zadatka na koji se žalite i konkretan prigovor na ocjenjivanje i dobivene bodove. Slobodno se pozovite na ispitni katalog i ključ za odgovore.

2.      Neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.

3.      Ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.

4.      Ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.

5.      Ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za „prolaz”.