Prijava

Vaša prijava

Podjela potvrda o položenim ispitima Državne mature


Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature je u srijedu, 20. srpnja 2022. prema sljedećem rasporedu:

10.00 sati učenici 4. A

10.15 sati učenici 4. B

10.30 sati učenici 4. C

10.45 sati učenici 4.D