Prijava

Vaša prijava

Organizacija višednevne ekskurzije - javni poziv 01/2023 - poziv na predstavljanje


Ekonomska škola Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

10410 Velika Gorica

Tel./fax: 01/6265 239

E-mail: ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr

KLASA: 602-02/23-10/1

URBROJ: 238-31-57-05-23-3

U Velikoj Gorici,  15. ožujka 2023. godine

 

                                                                                               MEDIA TURIST d.o.o.

Trg Nikole Zrinskog 17,

10 000 Zagreb

 

SPERANZA d.o.o.

Krapinska 14,

10 000 Zagreb                                                           

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 67/14, 81/15, 53/21), dana 13. ožujka 2023. godine u Ekonomskoj školi Velika Gorica, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude otvorilo je pristigle ponude za javni poziv, broj 1/2023.

 

Javnom pozivu za višednevnu izvanučioničku nastavu, broj 1/2023. odazvali su se sljedeći davatelji usluga:

 

1. Media Turist d.o.o., Zagreb

2. Speranza d.o.o., Zagreb

 

Potencijalni davatelji usluga koji će se predstaviti na roditeljskom sastanku u ponedjeljak,

20. ožujka 2023. godine u 19.20 sati su:

 

Media Turist d.o.o., Zagreb

Speranza d.o.o., Zagreb.

 

 

 

 

 

Predsjednik povjerenstva