Prijava

Vaša prijava

UPISI 2023 Ekonomist - njemački jezik fakultativni


Poštovani roditelji i učenici,

 

U našoj školi njemački jezik provodi se kao fakultativnnastava.

   

Jedna od temeljnih Europskih obrazovnih kompetencija je višejezičnost. Važnost poznavanja i poznavanje više od jednog stranog jezika važna je pri školovanju, pronalasku posla i napredovanju. Poznavanjem stranih jezika povećavamo svoju konkurentnost. Učenici naše škole imaju priliku na zabavan način u grupi naučiti osnove komunikacije (u govoru i pismu) na njemačkom jeziku ili produbiti već postojeća znanja. 

Status fakultativnog predmeta znači da taj predmet nije obvezan za sve učenike, ali je obvezno redovno pohađanje tijekom cijele godine za one učenike koji se na to odluče. 

Fakultativni predmeti se vrednuju i ocjenjuju sukladno Pravilniku o načinu, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi i školskom kurikulu. 

Isto tako, učenici koji uče drugi strani jezik, a u našoj školi je to Njemački jezik, dobivaju dodatne bodove prilikom upisa na fakultet (npr. Ekonomski fakultet). 

 

U svrhu planiranja i organizacije nastave u sljedećoj školskoj godini molimo Vas da se izjasnite o pohađanju fakultativne nastave Njemačkog jezika u školskoj godini 2023./2024. kako bismo utvrdili točan broj učenika. 

 

U programu EKONOMIST obvezan prvi strani jezik je ENGLESKI JEZIK. 

Uz 1. strani jezik (EJ) moguće je odabrati za 2. strani jezik (FAKULTATIVNI) Njemački jezik (početni – ako ga nije učenik učio u osnovnoj školi te nastavljački ako ga je učenik učio u osnovnoj školi). 

 

Molimo Vas da se OBAVEZNO očitujete o navedenom i ODABERETE  NJEMAČKI FAKULTATIVNI   

 

a) ništa

b) njemački jezik početni

c) njemački jezik - nastavljači 

 

Svoj odgovor pošaljite na e-mail  ekonomska.upisi@gmail.com do 13.7. (četvrtak) u 12 sati 

 

Za sva ostala pitanja obratite se na mail: ekonomska.upisi@gmail.com