Prijava

Vaša prijava

Proslavite Europski dan jezika s nama!


Proslavite Europski dan jezika s nama!

                                  26. rujna 2023.

Diljem Europe, 700 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 46 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Učenici trećih i četvrtih razreda naše škole i ove školske godine u sklopu nastave njemačkog jezika obilježavaju ovaj važan datum i na taj način promoviraju važnost višejezičnosti i učenja stranih jezika.

Kroz projektni i istraživački rad koji je rezultirao zanimljivim prezentacijama, fotografijama, mini dijalozima na odabranom jeziku, mini video sadržajima saznali smo zanimljivosti o pravopisu i gramatici, jezičnoj povijesti i kulturi pojedinog jezika.

Jeste li znali npr. da mađarski jezik ima čak 18 padeža? Da danski jezik obiluje istim formulacijama koje imaju drugačije ili čak suprotno značenje, ovisno o intonaciji i kontekstu? Ili da u turskom jeziku nema nepravilnih glagola i rodova? Da u grčkom jeziku ne postoji slovo b? Da japanski jezik ima čak tri abecede?

A da su materinski jezici kojima govori najveći broj govornika u Europi - ruski, njemački, francuski, engleski i turski, tim redoslijedom?

Saznali smo da s jedne strane među našim učenicima ima velikih fanova japanskog i korejskog jezika, turskog i španjolskog i s druge – da je jedan dio učenika odabrao istražiti jezike koji i nisu jako popularni – kao što su latvijski, malteški, bugarski, rumunjski ili albanski.

Za kraj pročitajte citat dana, objavljen na stranici Europske komisije:

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. (danski jezik)

Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

By Hans Bendix

U nastavku pogledajte mali dio učeničkih radova koji su postavljeni u hodniku škole.