Prijava

Vaša prijava

"ŠALABAKTERI" ZA NASTAVU NA DALJINU


Stručni tim Odgojnog savjetovališta pri Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu izradio je korisne materijala za učenike te su ih objedinili u tzv. "ŠALABAHTERE za NASTAVU na DALJINU".

Vjerujemo kako ovi sadržaji mogu pomoći učenicima u unaprjeđenju i jačanju vještina učenja i samoregulacije. Pripremljeni sadržaji koreliraju  s domenama međupredmetne teme "Učiti kako učiti".

Konkretno, "Šalabahteri za nastavu na daljinu" obuhvaćaju sljedeće materijale:

  • "Zlatna pravila formalne komunikacije"
  • "O pamćenju i kako lakše zapamtiti nastavno gradivo?"
  • "Kako biti i (p)ostati aktivni čitatelj?"
  • "Korak po korak do učinkovitiijeg učenja"
  • "Od preferiranog stila do učinkovitog učenja"
  • Organizacija pisanja eseja ili pisanog rada"
Preporučujemo da pogledate priložene materijale.