Prijava

Vaša prijava

Ljetni praznici - rad referade


Zbog korištenja godišnjih odmora referada radi

do 17. srpnja 2020. od 8 do 12 sati

te ponovno od 24. 8. 2020. od 8 do 12 sati.

Potvrde u navedenom periodu možete podizati u školi ili možete poslati zahtjev za izdavanjem potvrde (ime i prezime, svrha izdavanja potvrde) na e-mail:

ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr