Prijava

Vaša prijava

Državna matura - prigovor


U ponedjeljak 13. srpnja 2020.u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2019./2020.

Od 13. srpnja od 12:01 sati do 15. srpnja u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prigovora učenika na ocjenjivanje.

Preporuka je da zbog situacije s Covid 19 prigovori odrade online od 13. srpnja od 12:01 sati do 15. srpnja u 12:00 sati.

Postupak prigovora u živo, u školi, je 14. srpnja od 9:00 do 12:00 sati.

Detaljnije upute su na Yammeru u grupi 4.ABC DM EŠVG.