Prijava

Vaša prijava

Državna matura - prigovor


Objavljeni su rezultati ispita državne mature jesenskog roka 2019./2020.

Učenici mogu predati prigovor na bodove odnosno ocjenu do 

11.9.2020. do 12:00 sati.    

Zbog situacije s Covid 19 prigovori idu online - upute su u grupi 4.ABC DM EŠVG. na Yammeru.