Prijava

Vaša prijava

Teme za završni rad - EKONOMIST


EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 20. listopada 2020.

 

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

TEME ZA ZAVRŠNI RAD

PROGRAM EKONOMIST

 

Ravnateljica Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donijela je  20. listopada 2020. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2020./21.

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 30. listopada 2020. g.

Teme za završni rad - EKONOMIST


Dan jabuka i Ekolozi

Nenad Črnko imenovan novim dopredsjednikom HNS-a