Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/21-06/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-22

Velika Gorica, 30.03.2021. godine

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 15.03.2021. godine za radno mjesto:

- tajnik škole, određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, probni rad 6 mjeseci

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 09.04.2021. godine prema navedenom rasporedu.

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora biti će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

Dana 09.04.2021. godine

  1. Sanja Zdelar u 09,00 sati
  2. Ivana Lunka u 09,15 sati
  3. Josip Abramović u 09,30 sati
  4. Dominik Belošević u 10,00 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Škole.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Valentina Turković, dipl. iur.

Milica Rupčić