Prijava

Vaša prijava

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima-voditelj računovodstva


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

KLASA: 110-03/21-06/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-26

Velika Gorica, 06.04.2021. godine

Obavijest o terminu razgovora i poziv kandidatima

1. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave natječaja objavljenog dana 17.03.2021. godine za radno mjesto:

- voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, neodređeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

održati će se u prostoru Škole – u uredu ravnatelja dana 14.04.2021. godine prema navedenom rasporedu.

 

2. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju kandidata za rad u Školi, način izražavanja te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na način da svaki kandidat može dobiti od nula do osamnaest bodova (0-18), po članu Povjerenstva, što ukupno iznosi 54 boda.

3. Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Marija Biondić u 9,00 sati
  2. Marija Zakanj u 9,15 sati
  3. Branko Lelas u 9,30 sati
  4. Ana Benko u 9,45 sati
  5. Mateja Štuban u 10,00 sati
  6. Mihaela Šintić u 10,15 sati
  7. Pero Batinić u 10,30 sati
  8. Tajana Greganić u 10,45 sati
  9. Anamarija Hrastović u 11,00 sati
  10. Danijela Vodička u 11,15 sati

4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

5. Ova obavijest i poziv objavljuju se na mrežnim stranicama Škole.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

Valentina Turković, dipl. iur.

 Ljerka Cvetnić