Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima za radno mjesto stručnjak iz područja strojarstva


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-6

U Velikoj Gorici, 12.04.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

  • STRUČNJAK/-INJA iz sektora strojarstva – visoka stručna sprema – 6 (šest) izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci
  • STRUČNJAK/-INJA iz sektora strojarstva – srednja ili viša stručna sprema – 2 (dva) izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 03.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju za:

stručnjaka/-inju iz sektora strojarstva – visoka stručna sprema sa

TOMISLAVOM ŠVRAKOM, mag. ing. stroj., određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci  

TOMISLAVOM KOŽAROM, mag. ing. stroj., određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.

stručnjaka/-inju iz sektora strojarstva – srednja ili viša stručna sprema sa

IVANOM PERUTKA, univ. bacc. ing. aeroing., određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca i

MIROSLAVOM BOBESIĆEM, ing. strojarstva, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca.

Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.