Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima za radno mjesto pomoćnik u nastavi


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-5

U Velikoj Gorici, 12.04.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

POMOĆNIK U NASTAVI – 1 izvršitelj/-ica, nepuno radno vrijeme, određeno

Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 08.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju sa

MARTINOM SORIĆ, određeno, nepuno radno vrijeme

Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.


Obavijest kandidatima za radno mjesto administrator

Tena Petračić - nada godine