Prijava

Vaša prijava

Obavijest kandidatima za radno mjesto administrator


REPUBLIKA HRVATSKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21

(p.p. 24) 10410 Velika Gorica

Tel: 6222-256

KLASA: 110-03/21-02/01

URBROJ: 238-31-59-02-21-4

U Velikoj Gorici, 12.04.2021.

PREDMET: Obavijest kandidatima za zapošljavanje po natječaju za radno mjesto:

ADMINISTRATOR – 1 izvršitelj/-ica, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

 Izvješćujemo kandidate kako je temeljem natječaja objavljenog dana 15.03.2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Škole, Školski odbor Srednje strukovne škole Velika Gorica, donio odluku o davanju prethodne suglasnosti, na prijedlog ravnatelja, za zasnivanje radnog odnosa po natječaju sa

ANJOM JURKOVIĆ – određeno, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca

 Ravnatelj:

 Miroslav Antolčić, dipl. ing.