Prijava

Vaša prijava

Obavijest o ostvarivanju prava na isplatu novčane naknadeOd 7. rujna 2022. godine moguće je podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade sukladno Zaključku o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (KLASA: 024-02/2022-02/156 URBROJ: 238-31-13/02130-22-1), a svrha isplate je nabava udžbenika i ostalih obrazovnih materijala potrebnih za pohađanje srednje škole u školskoj godini 2022./2023.

Učenici srednjih škola mogu dobiti novčanu naknadu od 800,00 kuna pod uvjetom da su redovni učenici srednje škole i da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice.

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na isplatu novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice