Prijava

Vaša prijava

INVESTICIJSKI ZAJAM AGENCIJE HAMAG-BICRO


HAMAG-BICRO je objavio program “Investicijski zajam iz NPOO”. Poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi do 100.000,00 EUR s kamatnom stopom od 0,8% čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

INVESTICIJSKI ZAJAM
Iznos:do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa: 0,8%
Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate: do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja: zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora: de minimis
Namjena:
- osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
- obrtna sredstva - do 30% iznosa zajma

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom "Ne činjenja znatne štete" u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:
• Ublažavanje klimatskih promjena
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
• Prelazak na kružno gospodarstvo
• Sprečavanje i kontrola onečišćenja
• Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.
Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u npr.:
• digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa
• digitalizaciju procesa pružanja usluga
• ulaganje u Industriju 4.0
Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:
• izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti
• druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i internacionalizaciju poslovanja

 

Pitanja i informacije:

T/F: (+385) 1 6626 546  M: (+385) 91 907 2043

Pulsus savjetovanje d.o.o. | Jablanska ulica 74, 10 000 Zagreb | OIB: 90465983505

 http://www.pulsus-savjetovanje.hr