Prijava

Vaša prijava

Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom


 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom dopunjene točkom 2.1.4. Preračunavanje usporednih podataka u financijskim izvještajima obveznika primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Odluku Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u Hrvatsko možete pogledati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html