Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija osigurala je milijun kuna za razvoj vrtića u ruralnim područjima

['potpore', 'zagrebačka županija', 'vrtići']

Javni natječaj za dodjelu sredstavam javljaju u Županiji, otvoren je do 1. ožujka 2021. godine, a pravo prijave imaju jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije svrstane od I. do IV. skupine razvijenosti.