Prijava

Vaša prijava

1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

[]

Iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova. Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 god.

Početak prijave: 02.12.2021.

Kraj prijave: 14.01.2022.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području LAG-Zrinska gora-Turopolje

1.Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

Nositelj projekta mora:

 1. biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, najkasnije do 01. listopada 2021. godine
 2. imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
 3. biti mikro ili malo poduzeće
 4. biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 • OPG
 • SOPG
 • Obrt
 • Trgovačko društvo
 • Zadruga
 • Pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta

2. Prihvatljivost projekta

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • usklađen sa razvojnim dokumentima jedinice samoupravne lokalne i regionalne (LRS)
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi
 • projekt se mora provoditi na području LAG

 -ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska  čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG

 -ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU-kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG

 • nositelj projekta u poslovnom planu je obavezan definirati ciljeve koje mora ostvariti a koji se moraju odnositi na: a)modernizaciju ili unaprjeđenje procesa rada

                                  b)povećanje proizvodnog kapaciteta

 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta

3.Prihvatljive aktivnosti

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje

  3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Neprihvatljive aktivnosti:

1. Nabava repromaterijala (npr. mineralna gnojiva, zaštitna sredstva, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada

 2. Nabava gospodarskih vozila

 3. Kušaonice bilo koje vrste (npr. vina, sira, maslinovog ulja)

 4. Kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta

5. Nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posude za voće, odijela, kacige i čizmi

 6. Računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednih građevina

 7. Vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina i ostalih naknada institucijama

 8. Kupovina od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/vlasnika trgovačkog društva/članova istog kućanstva

 9. Kupnja destilerije za proizvodnju eteričnih ulja, ulaganje u opremu za proizvodnju rakije

Kupovina poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

 Nije dozvoljena kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, osim u slučaju nabave traktora ili ako je riječ kupnji rabljene opreme za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda. Dozvoljena je nabava rabljenog traktora ne starijih od deset godina starosti.

Više o natječaju pročitajte OVDJE.

The post 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava appeared first on Vegora.