Prijava

Vaša prijava

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

[]

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“.

Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Iznos potpora koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 kn
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (C sektor), te srednje kapitalizirana poduzeća.

Prema NKD 2007 prihvatljivi su sljedeći razredi iz sektora C:

 • prehrambena industrija (10),
 • proizvodnja tekstila (13),
 • drvoprerađivačka industrija (16),
 • papirna industrija (17),
 • kemijska industrija (20),
 • građevinska industrija (23),
 • metaloprerađivačka industrija (24)

 
Prihvatljive aktivnosti:

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

 
Razdoblje zaprimanja prijava
: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.
Projektni prijedlozi podnose se putem sustava eNPOO.

Više o natječaju pročitajte ovdje.

The post Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo appeared first on Vegora.