Prijava

Vaša prijava

Vaučeri za obrazovanje

[]

Hrvatski zavod za zapošljavanje je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026.  pokrenuo mogućnost ostvarivanja vaučera za subvencioniranje programa obrazovanja za razvoj vještina koje su tražene na tržištu rada.

Vaučeri se dodjeljuju za vještine tražene na tržištu rada, te za zelene i digitalne vještine, a katalog vještina i programa dostupni su na stranicama HZZ-a.

Naime, sustav vaučera omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija, te stjecanje vještina koje su potrebne na tržištu rada.

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života kojima se dodjelom vaučera osigurava stjecanje potrebnih vještina za razvoj karijere, zapošljavanje ili zadržavanje radnog mjesta.

Korisnik vaučera samostalno odabire program koji želi pohađati kao i pružatelja obrazovnog programa, prikuplja potrebnu dokumentaciju te se samostalno prijavljuje na korištenje vaučera kroz aplikaciju Moj Vaučer . Kako je sustav aplikativno podržan, provodi se s minimalnom administracijom.

Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva.

Više o vaučerima i uvjetima pročitajte ovdje.

The post Vaučeri za obrazovanje appeared first on Vegora.