Prijava

Vaša prijava

Krediti HBOR-a za poduzetnike

[]

HBOR nudi sljedeće kreditne linije poduzetnike:

 1. Investicije posebnih segmenata
  1. Visina kredita od 100.000 eura do 1.000.000 eura, uz kamatu od 0,80% godišnje, i rok otplate do 15 godina, uključujući poček do 3 godine
 • Investicije privatnog sektora
  • Visina kredita od 50.000 eura na dalje, uz kamatu od 3-4% godišnje i rok otplate do 14 godina i poček do 3 godine
 • Poduzetništvo mladih žena i početnika
  • Visina kredita od 50.000 do 300.000 eura, uz kamatu od 3% godišnje i rok otplate do 12 godina i poček do 3 godine

Kreditni programi namijenjeni su za:

 • ulaganja u osnovna sredstva  (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita

Više o HBOR kreditima dostupno ovdje: https://www.hbor.hr/.

Obratite nam se za savjetovanje i popunite zahtjev na linku OVDJE.

The post Krediti HBOR-a za poduzetnike appeared first on Vegora.