Prijava

Vaša prijava

Ponovno aktivna Potpora za samozapošljavanje HZZ-a


 

Koja je namjena mjere?

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla.

Tko je prihvatljiv prijavitelj?

Nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Što je moguće financirati iz dostupne mjere?

Pokrivanje troškova registriranja i rada poslovnog subjekta (poput troškova nabave opreme, zakupa poslovnog prostora, edukacija, obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja, troškova knjigovodstvenih usluga i sl.)

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?

Ovisno o djelatnosti (prema NKD 2007) koju novi poduzetnik registrira, moguće je ostvariti potporu u iznosu od 75.000,00 kuna ili u iznosu od 100.000,00 kuna.

75.000,00 kuna moguće je ostvariti za pokretanje sljedećih djelatnosti:

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (S) Ostale uslužne djelatnosti

 

100.000,00 kuna moguće je ostvariti za pokretanje sljedećih djelatnosti (prema NKD 2007):

– (B) rudarstvo i vađenje  (odjeljci 05-09)

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

Koji je rok prijave za dobivanje mjere?

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija možete pronaći ovdje.