Prijava

Vaša prijava

Potpora za proširenje poslovanja – HZZ-a


 

Koja je namjena mjere?

Potpore se dodjeljuju za otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.

Tko je prihvatljiv prijavitelj?

Potpore se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu HZZ-a za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema HZZ-u. Potpora se može dodijeliti samo ukoliko će poduzetnik zaposliti novu osobu koja se nalazi u evidenciji HZZ-a.

Što je moguće financirati iz dostupne mjere?

Troškove za razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl., a koji se nalaze na popisu prihvatljivih troškova koji je dostupan ovdje.

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?

Ovisno o djelatnosti koju novi poduzetnik doregistrira ili u slučaju proizvodnje novih proizvoda/usluga  i sl., moguće je ostvariti potporu u iznosu od 55.000,00 kuna ili u iznosu od 75.000,00 kuna.

55.000,00 kuna moguće je proširenje poslovanja iz  djelatnosti:

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (S) Ostale uslužne djelatnosti

 

75.000,00 kuna moguće je proširenje poslovanja iz  djelatnosti:

– (B) rudarstvo i vađenje  (odjeljci 05-09)

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

Proširenje poslovanja s drugim djelatnostima nije prihvatljivo za financiranje.

Koji je rok prijave za dobivanje mjere?

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Koja su prva dva sljedeća koraka?
  1. Zakažite termin sa savjetnikom HZZ-a. Za područje Grada Velike Gorice nadležni ured se nalazi na adresi Zagrebačka ulica 62. 
  2. Izradite poslovni plan za proširenje poslovanja.
Saznajte više ovdje.
Ukoliko trebate dodatne informacije ili pomoć u prijavi za mjere HZZ-a, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na mjere@vegora.hr.

Zadnji datum ažuriranja ovih mjera od HZZ-a je 30.6.2020. godine. Nakon toga, HZZ nije ažurirao mjere.