Prijava

Vaša prijava

Potpore za ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu u obiteljskoj kući

[]

Poticaji se dodjeljuju za obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

  • ima najviše tri stambene jedinice;
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prijaviti se mogu fizičke osobe:

  • vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije;
  • imaju prebivalište na adresi objekta kojeg prijavljuju.

Potpora se daje za:

  1. Ugradnju fotonaponskih sustava
  2. sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 20.000,00kn
  • ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova
  • sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 10.000,00kn
  • ugradnju kotlova na biomasu (peleti/drva)
  • sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 10.000,00kn

Prijave do 01.travnja 2021. godine.

Ukoliko trebate dodatne informacije, pomoć u prijavi slobodno nas kontaktirajte putem telefona 01/5542 667, 01/5542-668 ili putem e-maila na mjere@vegora.hr.

The post Potpore za ugradnju fotonaponskih sustava, kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu u obiteljskoj kući appeared first on Vegora.