Prijava

Vaša prijava

Rang liste rujanskog upisnog roka


Dragi sadašnji i budući studenti, u nastavku možete vidjeti rang liste jesenskog upisnog ciklusa: Motorna vozila_Izvanredni Motorna vozila_Redovni Očna optika_Izvanredni Očna optika_Redovni Održavanja računalnih sustava-Redovni Održavanje računalnih sustava_Izvanredni Održavanje zrakoplova_Izvanredni Održavanje zrakoplova_Redovni Upravljanje u kriznim uvjetima_Izvanredni Upravljanje u kriznim uvjetima_Redovni

Objava Rang liste rujanskog upisnog roka pojavila se prvi puta na VVG.hr.