Prijava

Vaša prijava

Kreće podjela kompostera


Podjela kompostera “od vrata do vrata” – Manji računi za one koji razdvajaju otpad

Uspostava boljeg javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom javnog interesa cilj je novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na cijelom području Grada Velika Gorice kojega implementira VG Čistoća.

Jedna od novosti tog sustava jest i prikupljanje biorazgradivog otpada na kućnom pragu. Svakom korisniku koji živi u kući bit će ponuđena mogućnost odlaganja biorazgradivog otpada u za to predviđenu posudu ili kompostiranja u vlastitom dvorištu. Sa podjelom kompostera „od vrata do vrata“ VG Čistoća d.o.o. kreće u ponedjeljak 20.siječnja 2020. godine.

– Ukoliko se odlučite za kompostiranje u vlastitom dvorištu, stupanjem na snagu novog cjenika javne usluge nećete plaćati odvoz i zbrinjavanje biootpada, te ćete na taj način moći smanjiti iznos Vaših računa. Također je važno napomenuti da kompostiranjem možete smanjiti i do 30% količine otpada u Vašoj posudi za miješani komunalni otpad – poručuju iz VG Čistoće.

VG Čistoća poziva da ukoliko niste kod kuće prilikom podjele besplatnih kompostera da ih kontaktirate putem e – mail adrese: komposteri@vgcistoca.hr ili osobnim dolaskom na adresu Kneza Ljudevita Posavskog 45 radi dogovora o dostavi kompostera koji ćete moći koristiti za odlaganje biorazgradivog otpada.