Prijava

Vaša prijava

Nova katastarska izmjera na području Pokupskog

[]

Otvaranje radova na novoj katastarskoj izmjeri i obnovi katastra zemljišta i zemljišne knjige za dio katastarske općine Pokupsko održano je u srijedu, 21. listopada. Na otvaranju su bili prisutni pred...