Prijava

Vaša prijava

Kiše je na očigled manje, provjerili smo koliko točno

[]

Spaljena trava, niski vodostaji rijeka, presušeni potoci, pukotine u isušenoj zemlji… A još uvijek se ne naziru veće količine kiša koje bi popravile stanje. Događa li nam se hidrološka katastrofa ili ...