Prijava

Vaša prijava

Autobusna linija 371 Velika Gorica – Hotnja zbog sanacije prometnice mijenja trasu

[]

Na lokaciji Donji Hruševec (Prvi ulaz u naselje) narednih mjesec i pol dana obavljat će se sanacija prometnice zbog čega će biti uvedena privremena regulacija prometa koja će utjecati i na trasu linij...