Prijava

Vaša prijava

Medicinska skrb prioritet Grada – u iduće četiri godine izgradnja dnevne bolnice, gradnja Centra za starije počinje ove godine

[]

Uobičajeno, Aktualnim satom počela je još jedna sjednica Gradskog vijeća. Vijećnici imaju priliku postavljati pitanja gradonačelniku i njegovim suradnicima, a prvi je tu priliku iskoristio vijećnik Ve...