Prijava

Vaša prijava

Sklonište Pokupsko Cerje na prodaju


Veterinarska ambulanta, sklonište za napuštene životinje te pripadajući stambeni prostor u Pokupskom Cerju traže novog vlasnika. Tako govori oglas objavljen na facebook stranice volontera Pokupskog Ce...