Prijava

Vaša prijava

BiH delegacija posjetila Goricu, učili iz našeg sustava gospodarenja otpadom


Dvadeseteročlana bosansko-hercegovačka delegacija sastavljena od predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih poduzeća, resornih kantonalnih ministarstava, Federalnog ministarstva okoli...