Prijava

Vaša prijava

Sloboda volje i društvene norme tema sutrašnje Razgovaraonice


Na posljednjoj, lipanjskoj, Razgovaraonici „Ispeci pa reci!“ čeka vas zanimljiva rasprava o tome koliko nas sputavaju društvene norme. Imamo li pravo misliti i raditi što želimo i u kolikoj mjeri? Kol...